logga

Acer palmatum 'Beni komachi'
Lönnar med höstfärger.
Äppelpressning på Ulriksdals Trädgård på Kivik.

 

Hitta rätt lönn Skötsel Sortiment Bilder

Acer - Lönnar

April 2018 sålde vi fastigheten Ulriksdal på Kivik. En mindre del av verksamheten med främst odling av japanska lönnar flyttade vi våren 2019 till Kåseberga och använder där marknadsnamnet "Aceratum - Kåseberga". Företagets kontor finns i Ystad, se adress nedan.

Acer japonicum 'Attaryi' visar sina intensiva höstfärger vid entrén till Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Näst efter julrosor var lönnar vår stora trädgårdspassion. Gemensamt för båda släktena är att de uppvisar en mångfald av färger och former. Medan julrosor sprider glädje när vi som bäst behöver det och verkligen är vårens budbärare, så kan lönnar ge fägring och inspiration året om. Bladen kan vara allt från ljust limefärgade till mörkt purpurröda. Barken kan vara klart röd eller strimmig. Och det finns lönnar för alla sorters trädgårdar. Från den allra minsta med bonsaiträd till ståtliga exemplar för de allra största trädgårdarna.

I vår lilla plantskola i Kåseberga finns drygt 100 olika arter och sorter av lönnar, så vi hoppas att ni ska kunna hitta den lönn som passar bäst i er trädgård!

Eftersom vi har gjort en speciell webb om bara lönnar, så ges på dessa sidor bara mer kortfattad info. Speciellt ni som söker info om olika arter och sorter rekommenderas att besöka www.maples.se.

Samtliga bilder på webbplatsen har tagits av 'Edafos AB'. Bilderna, liksom växtbeskrivningar är copyright skyddade och får inte användas utan vårt medgivande. Utöver här publicerade bilder har vi ett stort arkiv med bilder om lönnar och andra träd. Kontakta oss om ni vill få tillgång till dessa bilder och texter.

Hitta rätt lönn>>. Här har ni bland annat vår egen 10-i-topp lista med lönnar.

Skötsel>>. Här ges lite allmänna odlingsråd.

Sortiment>>. I plantskolan har vi drygt 100 olika arter och sorter av lönnar. Här finns sortimentslistan för år 2022.

Bilder>> Här visas som inspiration bilder av lönnar från Ulriksdals Trädgård på Kivik och andra trädgårdar i främst nordeuropa och Japan.