logga

Magnolia 'Galaxy'
Crocus
Trillium
Näsduksträdet i full blom
Ginkgo biloba 'Horizontalis'
Svart julros
Gremlins
Camellia japonica 'Coquettii.
Höst på altan. Ulriksdals Trädgård på Kivik.
Acer palmatum 'Beni komachi'
Höst. Ulriksdals Trädgård på Kivik.
Äppelpressning på Ulriksdals Trädgård på Kivik.
ccc
Hästekipage vid entrén till Ulriksdals Trädgård på Kivik i början av 1900-talet.

Ulriksdal -
En sekelskiftesdröm på Kivik

April 2018 sålde vi fastigheten Ulriksdal på Kivik. En mindre del av verksamheten med främst odling av japanska lönnar flyttar vi våren 2019 till Kåseberga och använder där marknadsnamnet "Aceratum - Kåseberga". Företagets kontor finns i Ystad, se adress nedan.

Denna webb om trädgården på Ulriksdal har vi endast kvar som ett historiskt dokument för nya och gamla kunder som vill ta del av webbens omfattande växtinformation. Plantskola, butik och visningsträdgård har alltså stängts. Välkomen att kontakta oss för att köpa lönnar i Kåseberga. Vi kommer fortsättningsvis också att sälja fruktpressar på postorder och i butik i Kåseberga.

Vid förr-förra sekelskiftet upplevdes säkerligen Ulriksdal som en sekelskiftesdröm av Oscar Areschough och sedemera av Ulrik Areskoug. Åtminstone om man får tro de målande beskrivningar som ges av dåtidens festivitas i boken 'Karl Aspelin - Den förste målaren på Österlen!

Men Oscar Areschough hann också med att under senare halvan av 1800-talet plantera många exotiska träd i den cirka fyra tunnland stora trädgården. Kvarndamm med lusthus och stora Rhododendronbuskage, porlande bäck, stenpartier, perennarabatter och köksträdgård är nu centrala inslag i denna annorlunda privata trädgård på Österlen.

 

ccc
Dammen vid Ulriksdals Trädgård på Kivik i början av 1900-talet.

 

På eftermddagen gingo vi ut i trädgården och betraktade bersåer, kiosker, utländska träd och blommor, dammen med de stora guldfiskarne och bäcken med forellerna. Och sedan ned öfver ängarne till stensättningar och gamla flodbäddar, märkvärdigheter af många slag inom djur-, växt- och stenriket, hvarom min värd visste fullständigt besked! En högst intressant trakt hade jag kommit till, en nejd, dit arkeologer, geologer, entomologer och botanister åter och åter vallfärda."

Så beskriver H. Fröding i Svenska Turistföreningens Årsskrift från 1899 ett besök hos Oscar Areschough på Ulriksdals trädgård på Kivik, Österlen.

 

 

Sedan vi, Carina och Thord, fick förmånen att ta över denna sekelskiftesdröm år 1987 har vår ambition varit att åter skapa en trädgårdsmiljö dit intresserade kan 'åter och åter vallfärda'. Väl medvetna om det kulturella arvet har vi varsamt utvecklat och förnyat den fyra tunnland stora trädgården som består av flera olika rum.

Mer om svunna tider på Ulriksdal på Kivik finns att läsa i: