logga

Magnolia 'Galaxy'
Crocus
Trillium
Näsduksträdet i full blom
Ginkgo biloba 'Horizontalis'
Svart julros
Gremlins
Camellia japonica 'Coquettii.
Höst på altan. Ulriksdals Trädgård på Kivik.
Acer palmatum 'Beni komachi'
Höst. Ulriksdals Trädgård på Kivik.
Äppelpressning på Ulriksdals Trädgård på Kivik.
ccc
Den ståtliga Metasequoia glyptostroboides reser sig över annan vegetation på Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Metasequoia - Sekvoja

Detta släkte med lövfällande barrträd från Kina innehåller endast en art; Metasequoia glyptostroboides.

Denna är en så kallad levande fossil med en mycket märklig historia. Paleontologer hade tidigare utförligt beskrivit arten, men eftersom inga levande träd påträffats ansågs släktet vara utdött. 1944 upptäcktes ett mindre bestånd i Kina och efter världskriget spreds frön av arten i västerlandet.

Under de senaste 65 miljoner åren har släktet sett i princip oförändrat ut. Det innerbär att såväl dinosaurer som nutida människor har kunnat njuta av samma välväxta träd!

Det är ett stort lövfällande barrträd som växer snabbt och kan bli 50-60 m högt i sitt naturliga utbredningsområde. I Sverige blir den nog inte mer än 20-30 m hög. Den växer mycket snabbt underde första 10 åren och sedan minskar tillväxttakten. Barken är rödskimrande och med karakteristiksa "armhålor" under grenarna. Typiskt är också att den bildar nya grenar även långt ner på stammen också på äldre träd. Arten påminner om Taxodium distichum; sumpcypress. Men sekvojan växer betydligt snabbare och har parvis motsatta barr.

På Ulriksdals Trädgård finns ett vackert och välväxt exemplar. Detta planterades i början av 1960-talet och torde tillhöra de större i Sverige.

För er som har plats är det mäktigt att plantera en dunge med 5-10 träd.

Den trivs bäst i näringsrik jord, relativt soligt läge och i zon I-II. Naturligt växer de i fuktigare områden, men efter etablering klarar de också lite torrare jordar.

För er som inte har platsen för en fullvuxen sekvoja rekommenderas sorten 'Matthaei'. Denna sort har sitt ursprung i en häxkvast, är mycket långsamväxande och blir bara 4-6 m hög efter många år.

'Goldrush' är en sort med mera gulaktigt bladverk. Det är också något mindre snabbväxande än arten.

Välkommen till plantskolan på Ulriksdals Trädgård på Kivik där vi normalt har arten i flera olika storlekar samt mer odlingsinfo.

 

Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides med blommande Catalpa i förgrunden. Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Metasequoia glyptostroboidesMetasequoia glyptostroboides i den botaniska trädgården i Rostock, Tyskland

Metasequoia glyptostroboides
Vacker siluett av Metasequoia glyptostroboides i Nymans Garden, England.

Metasequoia glyptostroboides De karakteristiska "armhålorna" på Metasequoia glyptostroboides. Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Metasequoia glyptostroboidesMetasequoia glyptostroboide med sina motsatta barr. Ulriksdals Trädgård på Kivik.

Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush'Nyplanterad Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush'. Ulriksdals Trädgård på Kivik.